Takmoduler

För att lyfta fram och fånga uppmärksamheten kan man använda sig av takmoduler. Produkterna är väldigt flexibla och kan anpassas efter behov. Med hjälp av takmoduler får ni exponering uppe i luften, ovanför reklam som finns på marknivå.