Eventkit

Våra eventkit består av våra populäraste mäss- och eventprodukter, som passar i de flesta sammanhangen. Här finns kit både för den lilla och den stora mässmontern och för olika budgetar. Alla produktkiten kan anpassas utifrån dina behov, det går utmärkt att ta bort, lägga till eller byta ut produkter.