Hållbarhet

Hållbarhet - en viktig faktor för oss

Med hållbarhet syftar vi på att vi tar socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i allt vi gör. Vi förenar lönsamhet med en hållbar påverkan på människor och miljö. Vårt mål är att vara ledande inom branschen på miljöhantering och bli koldioxidneutrala till år 2025. Vi skall förebygga klimatförändring och växthuseffekt genom att öka energieffektiviteten samt reducera våra egna utsläpp.