Visual React

Vår egenutvecklade mjukvara Visual React är utvecklad för att möta framtidens krav på flexibilitet och teknik. Den möjliggör styrning av oändligt antal skärmar över hela världen. Dessutom är den automatiserad och kan läsa många olika källor live. Sist men inte minst så är den mycket användarvänlig. Med hjälp av Visual React kan vi bland annat sätta upp förbestämda spellistor baserat på tid eller plats. Vi kan enkelt presentera statistik baserat på användarna. Dessutom kan vi läsa in extern data och utifrån den bestämma vad som ska visas. Exempel på detta kan vara att man läser i lokal väderdata och utifrån det prioriterar vad som ska visas. Visual React är även byggd för att klara AI med exempelvis ansiktsigenkänning. Den kan även läsa data från användarna för att presentera rätt budskap, till rätt person, vid rätt tidpunkt.