ButiksTV

ButiksTV som man kallar det är egentligen ett samlingsnamn för all digital närvaro i butik. Men för att hålla oss till vad gemene man tänker på så är det digitala skärmar som används för distribution av budskap. För att butiksTV ska ge den effekt man önskar så gäller det att den är rätt placerad och att budskapet är anpassat till målgruppen. Man behöver ofta veta en hel del om varumärket, målsättning, kundgrupp och köpbeteende. Vi har en modell som vi utgår ifrån när vi analyserar butiken. Där delar vi upp butiken i olika zoner baserat på besökarens agerande och på hur mottaglig hen är för information. Det är bra om innehållet överraskar, inspirerar och väcker upptäckarglädjen hos mottagaren. Lyckas man med det, samtidigt som man lyckas med placeringen och målgruppsanalaysen så har man goda möjligheter att nå framgång med sin digitala närvaro. ButiksTV kan förutom att användas för att profilera sitt eget varumärke användas till att låta sina leverantörer köpa in sig och på så vis inte bara finansiera utan även driva lönsamhet i att använda sig av butiksTV. Detta kombinerat med sina egna budskap ger överlägsen lönsamhet.