RETAIL

Digital skyltning i butik ger många fördelar om man gör på rätt sätt. Det är viktigt att ha en tydlig strategi och göra en ordentlig analys av plats, kunderna och målsättningen för att lyckas. Det måste finnas ett tydligt syfte till varför man använder digital skyltning i sin butik. Gör man rätt är det ett mycket kraftfullt redskap för att guida, driva merförsäljning men också för att hjälpa kunderna och avlasta butikspersonalen på olika sätt. Gör man fel så får man ingen effekt alls. Viktigt att veta är att kundernas köpbeteende förändras hela tiden och påverkas av väder, tider på dygnet, veckodagar, lön osv. Med rätt närvaro kan ni styra ert erbjudande så det passar just kundens beteende och förväntningar. Ofta handlar det om en marknadsmix av både digitalt och tryckt media för att nå bästa effekt. Med andra ord rätt produkt, rätt placering, rätt budskap på rätt plats i rätt tid. Viktigt för att lyckas är att kommunikationen är Relevant, Dynamisk och Anpassad.

HOTELL

För hotell och konferens passar digital skyltning extra bra. Detta är miljöer där många människor rör sig och ofta med en tydlig agenda. Här kan man med rätt strategi nå sina mottagare riktigt effektivt. Det kan vara enkla saker som information om kommande evenemang, vägvisare, turistguider, eller för konferensgästerna ett tydligt schema eller annan nödvändig information. Varför inte anpassa budskapen efter väder eller tid på dygnet? Låt oss gärna ta del av era målsättningar så kan vi hjälpa er med en riktigt bra digital lösning.

KONTOR

Att kommunicera tydligt internt ger era medarbetare snabb och relevant information om kommande händelser, aktiviteter, statistik mm. Det skapar trygghet för medarbetarna och sparar tid för ledningen. För marknads och försäljningsavdelningen kan det sporra och öka delaktigheten genom att man ser uppdaterad information om ex. de mål man satt upp. En digital skärm används även med fördel vid receptioner där besökaren snabbt och enkelt kan registrera sitt besök och där man kan hälsa sina kunder välkomna på ett personligt sätt och dessutom ge dem relevant information.

SJUKHUS

Digitala skyltning inom sjukvården kan delas upp i två delar. Den ena delen är den man använder för att informera patienter och anhöriga om viktig information. Det kan vara en guide för att hitta rätt på sjukhuset, en kort presentation av personalen eller information om öppettider m.m. Den andra delen handlar om den digitala närvaron för personalen där man både kan ge viktig information snabbt och till flera personer på en gång. Har deltagarna möjlighet att interagera med informationen så resulterar det också i en bättre bild över läget och ett bättre beslutsunderlag.

SKOLOR

Tydlig information i skolmiljö underlättar väldigt mycket för elever och lärare. Här kan man kommunicera scheman, föreläsningar, vad är på gång eller annan relevant information. Använder man sig av en digital touchskärm kan man dessutom ge elever möjlighet att interagera med informationen. Idag är kommunikationen i skolorna ofta inte så uppdaterad och man använder fortfarande många gånger manuella anslagstavlor som ofta blir väldigt röriga, med mycket inaktuell information. Vi kan även leverera digitala skrivtavlor som med fördel kan användas istället för traditionella White boards. Här kan elever och lärare direkt ta del av information som skrivs på tavlan genom sina digitala enheter. En annan viktig del i skolan är projektorerna. Har ni någon gång varit med om att dem inte startar som dem ska eller att kommunikationen mellan dator och projektor inte fungerar? Vi har systemen för att förenkla och säkerställa att det fungerar.