Videovägg

En videovägg väcker stor uppmärksamhet och ger ett kraftfullt intryck. De gör sig bäst på platser med mycket folk i rörelse t.ex. på tågstationer, flygplatser och köpcentrum. Vill man ha en videovägg utomhus är så kallad pixelled att föredra. En pixelledvägg byggs upp i moduler och är extremt ljusstark. Inomhus används både pixelled och så kallade videoväggar som byggs ihop med speciella skärmar anpassade för ändamålet. Vill man väcka extra mycket uppmärksamhet kan man vara kreativ och välja en annorlunda form på sin videovägg. Det gör att en videovägg även passar på museum, konstgalleri eller andra kreativa platser. Beroende på placering, betraktningsavstånd, ljusförhållanden med mera så använder man olika typer av lösningar. I våra väggar erbjuder vi dessutom möjligheten till interaktivitet genom touchfunktion vilket ger ytterligare en dimension för användaren. Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen utifrån hur och var du planerar din videovägg.