ButiksTV

ButiksTV som man kallar det är egentligen ett samlingsnamn för all digital närvaro i butik. Men för att hålla oss till vad de flesta tänker på så är det digitala skärmar som används för distribution av budskap. För att butiksTV ska ge den effekt man önskar, gäller det att den är rätt placerad och att budskapet är anpassat till målgruppen. Allra bäst blir det med en grund av kunskap och data om varumärket, målsättning, kundgrupp och köpbeteende. När vi skapar nya lösningar utgår vi från en modell för att analysera butiken. Där delar vi upp butiken i olika zoner baserat på besökarens beteenden och på hur mottaglig hen är för information. Det är bra om innehållet överraskar, inspirerar och väcker upptäckarglädjen hos mottagaren. Lyckas man med det, samtidigt som man lyckas med placeringen och målgruppsanalaysen så har man goda möjligheter att nå framgång med sin digitala närvaro. ButiksTV kan förutom att användas för att profilera sitt eget varumärke användas till att låta sina leverantörer köpa in sig och på så vis inte bara finansiera utan även driva lönsamhet i att använda sig av butiksTV. Detta kombinerat med sina egna budskap ger en överlägsen lönsamhet.