Miljö

STORBILDSFABRIKENS MILJÖMÅL

2015 var det varmaste året vi någonsin upplevt. Den globala uppvärmningen har fört med sig att polarisarna smälter och havsnivån ökar. Vi är ett miljömedvetet företag och all vår verksamhet präglas av ett aktivt miljötänkande. Vårt mål är att vara ledande inom branschen på miljöhantering. Vi skall förebygga klimatförändring och växthuseffekt genom att öka energieffektiviteten samt reducera våra egna utsläpp.

VÅR MILJÖKAMP

Vår resa för att förbättra och arbeta in miljökrav i vår dagliga verksamhet har bara börjat. Vi vill att energi och material nyttjas i ett kretslopp som ger minsta möjliga negativa påverkan på hälsa och miljö, samt främjar den biologiska mångfalden.

2015

 • Vi sätter upp miljömål. År 2025 ska vi vara koldioxidneutrala. Vi behöver minska våra utsläpp samt kompensera för de resterande utsläppen.
 • År 2015 sätter vi tydliga miljökrav på våra leverantörer.
 • För att minska koldioxidutsläppen börjar vi också att byta ut alla våra bilar till miljöbilar och då främst elhybrider.
  Miljo-sigill_vit

2016

 • Vi fortsätter byta ut våra bilar mot elhybrider.
 • Vi utbildar vår personal inom miljö.
 • En omfattande nulägesanalys inleds där vi ser över vår miljöpåverkan.
 • Vi ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med LIU och Chalmers inom området cirkulär ekonomi.
 • Vi börjar klimatkompensera genom att plantera skog och ser över fler lösningar för klimatkompensering.
 • En långsiktig strategi för miljöarbetet tas fram.

2017

 • Vi inför cirkulära affärsmodeller som är den viktigaste delen för att nå koldioxidneutralitet.
 • Vi siktar på att ha 20% digitala möten.
 • Våra fraktavtal ses över och byts ut mot de mest fosilfria lösningarna.
 • Anders Carlsson, ledande naturmiljökonsult från Calluna, utbildar personalen i miljö och hållbarhet.
 • Vi effektiviserar vår återvinning.