Hållbarhet


Hållbarhet - en viktig faktor för oss

Med hållbarhet syftar vi på att vi tar socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i allt vi gör. Vi förenar lönsamhet med en hållbar påverkan på människor och miljö.

Vårt mål är att vara ledande inom branschen på miljöhantering och bli koldioxidneutrala till år 2025.

Vi skall förebygga klimatförändring och växthuseffekt genom att öka energieffektiviteten samt reducera våra egna utsläpp.

vårt miljöarbete

Vi arbetar med både kortsiktiga och långsiktiga hållbarhetsarbeten. Nedan följer några av de åtgärder vi har vidtagit sedan 2015 då vårt hållbarhetsarbete påbörjades.

För att minska våra utsläpp har vi:

 • sett över våra fraktavtal och bytt ut dem mot de mest fosilfria lösningarna.
 • bytt ut våra bilar mot miljöbilar.
 • digitala möten istället för fysiska möten i så stor utsträckning som möjligt.
 • utlåning av cyklar till våra anställda
  ställt miljökrav på våra leverantörer
 • betalat fraktbolagen för miljökompensation

För att minska materialåtgången har vi:

 • erbjudit uthyrningsbara produkter.
 • produkter som kan återanvändas till flera kunder och på så sätt minska materialåtgången.
 • ersatt vissa tryckta lösningar mot digitala lösningar där budskapet enkelt kan förnyas utan gå till tryck.

 
 
 

För en hållbar personal och arbetsmiljö har vi satsat på:

 • ljusa, fräscha och inbjudande lokaler
 • att lyssna på och hjälpa varandra
 • fri tillgång till ett gym på arbetsplatsen.
 • friskvårdsbidrag.
 • tillgång till frukt på arbetsplatsen
 • massage på arbetstid två gånger per månad till ett reducerat pris

Övriga miljöarbeten vi har satsat på är:

 • källsortering av våra sopor.
 • fakturering via email.
 • optimering av orderprocessen för att minska antalet utskrifter.
 • hållbarhetsutbildning för vår personal och våra leverantörer.

 
 
 

Varför gör vi det?

Den globala uppvärmningen har fört med sig att polarisarna smälter och havsnivån ökar. Människan utvinner i nuläget jordens resurser snabbare än de återbildas. För att dessa inte ska ta slut i framtiden måste resursuttaget förändras och minskas.

Vi på Storbildsfabriken vill vara en förebild för andra företag och vi tänker därför arbeta hårt för att reducera den energiåtgång och de utsläpp vi har.