Grafisk guide

En hjälp för att skapa de snyggaste trycksakerna

När man tar fram original för tryck finns det en hel del att ta hänsyn till. Betraktningsavstånd, vilken storlek trycket ska ha, hur bilden ser ut och vilket material ska det tryckas på är alla delar som spelar in. Upplösning, färger och filformat är viktiga att få rätt för att skapa bra original.

Checklista

Gå igenom dessa punkter innan du skickar in originalet till oss

  1. Spara ditt dokument som PDF.
  2. Har originalet rätt storlek?
  3. Vi vill inte ha några skärmärken eller utfall.
  4. Är upplösningen korrekt?
  5. Är teckensnitten omgjorda till vektorbaserade banor?
  6. Kolla igenom originalet en sista gång. Är t.ex. allt rättstavat?

För att få bästa kvalité på era trycksaker så utför vi alltid en standardkoll av era original. I den ingår att kolla så att det är rätt filformat, mått, upplösning, färgprofil m.m. Om ni själva inte har möjligheten att ta fram egna tryckoriginal eller snygg design så hjälper vi er gärna. Vi har duktiga designers som kan ge er tips eller designa era original från grunden mot en kostnad.

Filformat & storlek

Spara ditt original

Filformat

Vi föredrar att få våra original som tryckfärdiga PDF:er om man jobbat i InDesign eller Illustrator. Original som är gjorda i Photoshop ska sparas som PDF eller TIFF. TIFF-filer rekommenderar vi att komprimera med LZW-komprimering (alternativt med högsta jpg-komprimeringen för väldigt tunga filer). Filer skapade i Word, Excel eller PowerPoint fungerar inte som tryckoriginal.

Utfall

Vi vill helst inte ha några skärmärken eller utfall i filerna. Affischer, flyers och vissa specialprodukter undantaget.

Skalning

Om filerna behöver skalas ska de göras i följande steg: 1:2, 1:3, 1:4 eller 1:10. Vi vill alltså inte ha en fil som anpassats till A4-storlek eller liknande. Tänk också på att anpassa upplösningen på pixelgrafik om du skalar om filerna.

Mallar

Våra mallar är speciellt framtagna för att passa de produkter vi säljer. De är tänkta att underlätta för både dig som kund och oss själva när vi trycker. Vänligen ändra inte i några mått och följ de anvisningar som finns. Väljer man att inte använda de tillgängliga mallarna är det viktigt att alla mått stämmer.

Text

All text ska vara omgjord till vektorbanor.

Filnamn

Namnge gärna filerna tydligt och beskrivande samt ange mått innan du skickar in dem. Exempelvis: ”Foretag_banderoll_250x100cm_50%.pdf”. Undvik Å, Ä, Ö och andra specialtecken då vår RIP ibland har svårt att tolka dessa.

Upplösning

Upplösning

Enkelt sagt kan man säga att vi för våra mjuka material (vepor, beachflaggor etc) rekommenderar en upplösning på omkring 75 ppi. För hårda material (rollups, popupväggar m.fl.) rekommenderar vi 150 ppi. De enda produkterna som kräver högre upplösning är affischer, flyers och vissa specialprodukter.

För slutresultatet finns det ingen anledning att använda en högre upplösning än den vi rekommenderar eftersom den enda skillnaden kommer att bli en mycket tyngre fil för oss att hantera.

Pixel vs. vektor

Skillnaden mellan vektorgrafik och pixelbilder

Vektorgrafik är att föredra för designelement som inte är bilder. När man tar fram exempelvis logotyper, färgblock, text och illustrationer är vektorer bäst eftersom vektorgrafik kan skalas upp i stora storlekar utan att kvalitén försämras.

Pixelgrafik är aktuellt när man jobbar med bilder. Grafik som är uppbyggt med pixlar kan inte skalas upp obegränsat utan att man förlorar information och försämrar kvalitén. När man jobbar med pixelgrafik måste man ta hänsyn till bildens upplösning, format och i vilken kvalité man sparar bilden i.

Betraktningsavstånd

En faktor man vanligtvis inte brukar räkna med i vanligt tryck är betraktningsavståndet. Våra produkter ska ofta synas från långt håll och är därför ganska förlåtande när det kommer till upplösning och kvalitet på bildmaterial. När vi granskar originalen innan tryck tar vi alltid detta i beaktande. Det är därför viktigt att vi vet hur produkten ska sitta och hur långt betraktningsavståndet är.

Designprogram

Programvaror att använda vid design av tryckoriginal

Vi rekommenderar att man använder programmen Illustrator, InDesign eller Photoshop för att skapa tryckoriginal då dessa är speciellt framtagna för just detta ändamål. Word, Excel eller PowerPoint är inte lämpliga program för att ta fram tryckoriginal. Har man inte tillgång till de rekommenderade programmen kan vi ta fram tryckoriginal åt er mot en kostnad.

Färger

Färgprofiler & färgsystem

Färgprofil

Vi använder Fogra 39 som standard genom hela vårt flöde. Vi rekommenderar därför att våra kunder gör det samma för bästa resultat. Färgprofilen beskriver hur en viss kulör ska visas eller återskapas. Det finns mängder av olika sorts färgprofiler och alla enheter som bildskärmar, kameror och skrivare använder en färgprofil för att beskriva färgerna. För digital visning använder man oftast en RGB-profil för att beskriva olika kulörer. I tryck däremot använder man vanligtvis fyra färger (CMYK) för att skapa kulörer.

Pantone färgguide

CMYK

CMYK står för Cyan, Magenta, Gul och Svart (eller key colour som är dess rätta benämning). Det är genom att blanda dessa fyra färger som våra maskiner skapar alla kulörer. Vi använder fyrfärgsprofilen Fogra 39 som standardprofil genom hela vår produktion.

PMS

Merparten av våra maskiner och trycktekniker använder CMYK vid tryck. Däremot är det enda sättet för oss att kunna färglika en viss kulör att ha ett PMS-nummer att utgå ifrån. Då ställer vi in maskinerna för att komma så nära den kulören det är tekniskt möjligt. Det är viktigt att ange ett PMS-nummer på beställningen om det är någon färg som är extra viktig. Vi använder oss av Pantone Solid Coated (bestrukna material) när vi färglikar.

RGB

Datorskärmar och TV-apparater skapar kulörer genom att blanda ljus av tre olika ljuskällor: röd, grön och blå. Alla filer i läget RGB kommer automatiskt att konverteras till CMYK. Det finns då risk att man tappar viss lyster och färginformation i vissa kulörer. Vi rekommenderar därför att man själv konverterar filerna till CMYK innan man skickar in dem.

Djupsvart

I vissa program (Illustrator och InDesign) får man som standard svärtan 100% K när man väljer svart. Det kan se bra ut på skärmen men är inte alltid  tillräckligt för att få en ordentlig svärta i trycket. För att få till en djup svärta behöver man även blanda in färger från de andra kanalerna C, M och Y. En vanlig blandning är C 60% | M 40% | Y 40% | K 100%.

Övrigt

Andra saker att tänka på

Övertryck

Med övertryck menas att en färg trycks eller printas direkt på en annan färg. Har man en exempelvis en ljus text med övertryck mot en mörk bakgrund kommer texten knappt bli läsbar.

Vi tar inte ansvar för filer som innehåller övertryck. Övertryck kan vara svårt att se på skärmen men ger ett tydligt resultat på det färdiga trycket, så kontrollera alltid dina filer innan du skickar in dem.

Övertryck

Toningar

Fina toningar kan vara svåra att reproducera i tryck. Ofta kan man få en bandningseffekt där vissa steg är tydligare i toningen. Detta är svårt att veta i förväg och är beroende av flera faktorer. Fråga gärna oss om du är osäker.

Skuggor & effekter

Vi rekommenderar att man inte använder designprogrammens egna verktyg för skuggningar och andra effekter. Vill man ändå göra det ska man vara medveten om att dessa kan påverka slutresultatet på ett negativt sätt. Kontrollera PDF-filen noggrant innan du skickar den om du använd effekter. Ser det konstigt ut där är det stor risk att det kommer bli likadant i trycket.

KORREKTUR

Vi kontrollerar alltid ditt original så att det funkar för tryck. Vi skickar normalt inte ut korrektur på filerna vi får in, särskilt inte när filerna anses som tryckklara eller om anvisningarna är så tydliga att det inte krävs. I de fall då vi tar fram tryckoriginal från grunden eller om vi tvingas göra större ändringar skickar vi givetvis ut korrektur för godkännande. Leveranstiderna gäller alltid från godkänt korrektur.

DESIGNKORREKTUR vs FÄRGKORREKTUR

Korrekturen vi skickar är alltid så kallade designkorrektur, där proportioner och placering av logotyper, bilder samt text ska bedömas. Vi har inte möjlighet att skicka färgkorrektur digitalt, då vi inte kan påverka vilka typer av skärmar som våra kunder använder. Möjligheten finns att skicka ut fysiska färgkorrektur, men räkna då med att leveranstiden kan komma att förskjutas.

Kunden ansvarar också för att korrigera eventuella stavfel.